Friday, March 7, 2008

再戰LKF

在下作為一名異見人士,因得罪港女太多,恐被追殺,唯有流亡海外,避禍英倫。最近風聲稍歇,便欲潛返香江數周。電話沒改,諸位能打通之日便是回來了。

去歲臨別之際,因寫文章故,認識了好幾位朋友,可惜臨別匆匆,無緣一聚。不過亦有言在先,異日潛逃返港,必相約促膝把杯,笑論古今。如蒙諸君不棄,就請交個朋友。至於地點嘛......

「咪又係果頭囉,去得邊丫。唉。」

說起來,這個小眾Blog,一直人煙稀少。但不知是否因為登了篇《怒插港男》,過去數天人流激增,還收到不少新的看倌留言和來信。看來諸君對「怒插」系列還是有點喜愛。

返港之後,又有機會一睹港女風釆,不日或重寫舊Blog,也說不定。但其實在下倒希望無事可寫,那便是香港之福。

「差我火鍋數,shooter數,辣蟹數果d,好還啦。」

9 comments:

《 陳大文 部落 / 部落星期天 》 said...

Elvis 兄:

不嫌棄在下的話,在下自拜讀你的 [ 怒乜..] 的 blog 時,早已視你為朋友了。

sun said...

如果你去薄扶林搵你舊老細講波經
順手打個電話俾我

Lo哥 said...

我係經 CK 兄 (人在中環) 的 link 來的... 嗰度你應該都有睇? 我久唔久都會去睇下.

二打六 said...

原來你係怒插港女個site 既創辦人 ?
我都幾鐘意睇個邊d野...


失敬失敬...

孫悟麵 said...

好想請教ELVIS兄,港女現象是否香港獨有???英國那邊的情況怎樣??

請原諒在下在沒有研究下又妄自行駛發言權,個人認為,港女問題普遍存在於資本主義社會,只是「全球有之,於港尤烈」而已...

Anonymous said...

不要寫到自己這麼狼狽要遠走他鄉咁啦!番來就好了!

小小

said...

牛仔很忙 諸君漫候吧

Savageman said...

Elvis,
怎麼最近你都不寫了?太忙了吧?

Elvis said...

的確是很忙呢