Wednesday, July 1, 2009

又是炒蟹


近日忙於做GYM與練琴,失卻寫文章的動力。從今日起,小弟打算一連數日,貼幾幀生活照上來,也是聊勝於無。

小弟頗愛吃炒蟹,也喜歡自己煮,下廚八年,煮得多了,算是有些心德。圖為兩星期前的出品(按圖可放大),看倌可以前作比之。兩蟹烹法略有不同,味道亦有異。


此蟹異常碩大,重達1.3KG。看著牠鲜蹦活跳,我親手屠之解之,面不改容。古人云「君子遠刨廚」,可見我絕非君子。

9 comments:

Yun said...

好似幾掂下。如果去探你﹐有冇得食先?!!

Elvis said...

你飛 london, 都幾難黎探到我, 要搭成兩個鐘火車

Bittermelon said...

Oh,仲想問你係邊到買到咁大隻crab添,原來係英國.

Elvis said...

呢度d 蟹一般都係好大隻, 同埋好多蟹糕

Anonymous said...

c hing你才高八斗,仲要撈埋伙食,d女比你溝晒啦orz...

Elvis said...

Anonymous,

乜咁抬舉啊.....

可惜個實情係...冇乜人吼呢....

Anonymous said...

我知點解,因你仲未聰明到識扮蠢:p

高妹 said...

睇落好好味...
贊成樓上(c hing你才高八斗,仲要撈埋伙食,d女比你溝晒啦orz...)
唔多信E兄個實情啦

何生 said...

寫到悶悶地,黎串下你先。

我食緊肺片,你冇得食,但就有份畀錢。點解?好簡單,因為你食蟹就夠勒,得閒又可以講下隻貓隻狗條花條草,為將來響某大報出template之生涯作好準備。

冇得食蟹又如何,食魚翅囉。