Wednesday, February 1, 2012

趕走各區蟑螂,實行大埔自治!

大家要明白,容忍是有限度的。這幾年來,我眼看大埔受到各區蟑螂蹂躪,鬧至滿目瘡痍,不禁悲憤莫明。

那些過年時蜂擁進入林村許願的各區蟑螂,是他們盲目地將無數臭寶牒拋向神樹。好端端的一棵神樹,被他們壓得不勝負荷,弄至枝葉枯死。今時今日,大埔居民要向假樹拋寶牒,就是拜這群蟑螂所賜。試問假樹又豈會令我們許的願靈驗?而寶牒連年加價,也是因為被這群蟑螂們搶貴,令大埔居民百上加斤。此外,座落大埔的教育學院,本應只供大埔居民子弟上學。學位本已不多,現在還要讓予各區的蟑子螂女,令我們的子弟讀不到大學。蟑螂們,你們那邊沒大學嗎?為什麼你們不滾去港大,滾去中大,滾去嶺南,滾去浸會,將教育學院留給我們?

而最令我深痛惡絕的,首推近年變本加厲的單車黨。明明法例規定,行人路不能騎單車,要騎也只能在馬路上。但各區的單車蟑螂,入侵大埔,視法紀如無物,聯群結隊在行人路上橫衝直撞,罔顧大埔居民的生命安全。就算我假日在單車徑上,每每也遇到多不勝數且車品欠奉的單車蟑螂,好好的一條單車徑,本來暢通無阻供大埔居民使用,現在經常擠滿蟑螂,塞得水洩不通。更可惡的,是蟑螂們經常來大埔租單車,將其租金搶得水漲船高。我少年時,日租單車也只是十圓八塊的事,但最近一次租車,竟有車鋪開價九十大圓。蟑螂們,請你滾回荃灣,滾回旺角,滾回屯門,滾回灣仔吧!你們那邊難道沒有馬路可供騎車嗎?當然,大埔的單車徑,安全舒適,山明水秀,但那只應供大埔居民使用。我們不歡迎你們,敬請滾蛋!

我才疏學淺,不能寫一篇字字鏗鏘的鴻文。但以上所書,句句出自肺腑。阻截各區蟑螂再進入大埔,實行大埔自治,實乃當前要務。希望大埔區議會的政客們,不要只顧外來收益,而影響到大埔居民在林村河畔清簡雅致的生活。

12 comments:

小瓶子 said...

赞!

鮑魚 said...

很好的比喻!

Anonymous said...

支持大埔獨立!

大埔人跟本跟沙田人,九龍人,港島人和離島人本來就不是同一個祖宗。 語言,文化,人種都是一個獨立的品種。 偏偏就是有一個政府,把老遠在北方的粉嶺大草原和西域的新屯門中心強稱為自己的領土,口口聲聲稱自是人家的同胞。

如果大埔獨立了,我們粉嶺也鐵定會跟隨。 那麼那個政府說要收回南丫島這個春秋大夢也就永遠也造不成了。

Uncle Ray said...

這篇寫得很正!

ngkwong said...

難道文中作者認為一個毫無實權的地區,可以與有一切權利(除外交等不贅)的特區相比較?

詩白爾 said...

撇除舉例不夠恰當,呢篇曲線文的論點很容易被撃破。

係沙田出世長大嘅小朋友,難道自動會有係大埔讀書同投大埔區議會選舉張票的權利?

Elvis said...

你唔講猶自可, 講起我把幾火。

沙田d 人隨時可以入來大埔住, 在大埔工作, 在大埔讀書, 在大埔區議會投票。我覺得係離晒大譜。

大埔居民應該擁有審批權, 等班沙田柚唔可以隨便就走入黎買樓定居。

Anonymous said...

Re 樓上:
其實你明唔明樓主想寫咩?唔明不如算吧啦!

難度大埔人可以阻止沙田人申請入大埔住

Anonymous said...

不如先將蟑螂問題放在一邊, 大家合力趕走蝗蟲再說

Elvis said...

最衰無 like 制, 樓上果位我真係好想 like 你。

eric said...

又一篇...

http://forum2.hkgolden.com/view.aspx?type=EP&message=3529041

Anonymous said...

thanks for share........