Thursday, July 29, 2010

垃圾節目《大國崛起》

去年始看《大國崛起》,看罷兩集,已覺史料錯漏百出,便適可而止。近雖忙做學問,在家裡吃飯無事做時,竟心血來潮,上youtube續看幾集。

不過實在愈看愈感離譜,以下乃是第三集(按:關於英國崛起)中一個經典例子。且看8:22至8:46,一位中國教授述說英國封建制度。這位天津師大歷史文化學院的侯建新教授說道:「封建,這個詞呢,在歐洲與中國的含義,是不一樣的。在中國呢,它意味著『普天之下莫非王土,率土之濱莫非王臣』,它代表著集權與專制。在歐洲呢,由於封建制就是莊園制,所以它意味著分權,意味著國王沒有大一統的權力。」

這番言論,實在滑稽。首先,「封建」這個詞,是中文,歐洲並無此詞,所以不可能「在歐洲與中國的含義是不一樣的」。其次,是中國人將拉丁文「feodum」此字譯作「封建」,如果兩者含義有異,那便是翻譯錯誤,理應另創新詞,不應稱此歐洲制度作「封建」。這位仁兄既要稱「feodum」為「封建」,然後又說兩者含義不同,本來就十分滑稽。不過這還不是重點。

重點是,「中國的封建」豈會代表「集權」呢﹖《左傳》曰:「昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚,以蕃屏周」,說的就是周室分封諸侯。對中國歷史稍有認識的人,均知秦始皇統一六國後,廢封建,置郡縣,實行中央集權。《史記.秦始皇本紀》如是說:

「丞相綰等言:『諸侯初破,燕、齊、荊地遠,不為置王,毋以填之。請立諸子,唯上幸許。』始皇下其議於群臣,群臣皆以為便。廷尉李斯議曰:『周文武所封子弟同姓甚眾,然後屬疏遠,相攻擊如仇讎,諸侯更相誅伐,周天子弗能禁止。今海內賴陛下神靈一統,皆為郡縣,諸子功臣以公賦稅重賞賜之,甚足易制。天下無異意,則安寧之術也。置諸侯不便。』」

統一之初,群臣均勸秦始皇分封諸侯,方便管治。唯李斯獨排眾議,認為封建只會令諸侯相誅,弗能禁止,所以應立郡縣制,中央集權。秦皇聽從其議,遂無分封諸侯。

當初將「feodum」譯為「封建」的人,其實十分準確,並無錯譯。胡說八道的卻是此位侯建新教授,竟將「封建」稱為集權。他國學未通,罔談西學,還能登上中央電視台大雅之堂,實在貽笑大方。

可惜閒情欠奉,否則會繼續修理《大國崛起》。

Thursday, July 1, 2010

為自由市場辯護—米高摩亞的盲點(二)

(承上文:執筆之時,因為「兩房」股值太低,紐約聯交所剛宣佈將其除牌。羅斯福攪出來的福利機構,某程度上已成歷史。當然,除牌之後,還可作old fashioned way之場外交易,股民手上的股票還未到當作廁紙之地步。)

米高摩亞之《資本主義—一個愛情故事》,其次重點鞭韃者,乃金融危機下,銀行call loan或拒向經營不善之工廠貸款,以致工廠倒閉,工人失業。就如通用汽車(GM)公司,為提升競爭力而解雇大批工人,米高摩亞覺得非常不爽,認為此乃資本主義弊端之一。他同時控訴,美國的生產力自1980年起提升了45%,這些工廠工人的薪金卻只提高了1%,實乃不公不義。

這些數據看似有理,但摩亞大導切勿忘記,由於美國本土不曾受戰火洗禮,當戰後其工業蓬勃發展之時,歐洲與亞洲還在撫慰戰爭之傷痕。日本與德國的重建,起碼花了二十年,而中國其時仍忙於政治鬥爭。以汽車業為例,幾十年前美國汽車出口一支獨秀,汽車工人不單能購房買車,還能供子女上大學。但這並非一定是美國汽車特別安全,節能,廉價;而是市場上根本缺乏競爭者。當日本與德國重建了其工業,加入市場競爭之時,美國汽車慢慢便招架不住。美國工廠的對策,除了改善設計外,還要將生產線自動化,以更多機械取代人手,從而提高生產力與節省開支,一些工廠還將生產線搬往他國。如此,自有大量美國工人失業,加薪亦停滯不前。

問題是,你不能只著眼於美國。這30年間,日本,德國,中國,印度,俄國,東歐各國的工廠工人,薪金增長了幾倍至幾十倍。美國工人問:「誰偷走了我的蛋撻 ?」答案不一定是那些美國工廠老闆,因為他們的虧損幅度未必少過工人。當美國左派控訴美國工人生活不如前時,世上不少國家的工人生活卻改善了。萬惡的自由貿易,無形中拉近了國與國之間的貧富懸殊。米高摩亞的盲點,就是只看到美國重工業的衰落,而看不到外國重工業的起飛。美國左派從來都以國際關懷自詡,米高摩亞竟忽略此點,實令人難以置信。

此外,米高摩亞反對解雇工人和關閉廠房,令人不禁要問,然則如果是好?莫非要讓這些生產線繼續開工,生產一些既費油亦無人買的汽車?如此除了浪費地球資源外,我實想不到其他結果。

美國政府現已擁有60% GM,前後花卻500億美圓。如前文所言,政府與私人機構有著南轅北轍的目標。前者是為花錢而存在,後者是為賺錢而存在。美國政府花鉅款買下GM,並非看中其賺錢能力,視為投資,而是為了減低GM破產對美國工人的影響。換言之,就是用納稅人的錢,養著那批工人,使其能繼續工作支薪。所以,GM實際上已搖身一變成為一個慈善機構,而非商業機構,米高摩亞實不應再攻擊之。